Băng tải thực phẩm là loại băng tải chuyên dùng để phục vụ trong các ngành thực phẩm qui mô công nghiệp, dây chuyền chế biến, đóng gói … với những đặc tính ưu việt có thể đáp ứng được tiêu chuẩn sản xuất đòi hỏi sự nghiêm ngặt yếu tố vệ sinh an toàn thực phẩm.

  • Xếp theo:
Mẫu băng tải thực phẩm 9

Mẫu băng tải thực phẩm 9

Mã SP: 1191

Giá: Liên hệ
Mẫu băng tải thực phẩm 3

Mẫu băng tải thực phẩm 3

Mã SP: 1197

Giá: Liên hệ
Mẫu băng tải thực phẩm 10

Mẫu băng tải thực phẩm 10

Mã SP: 1190

Giá: Liên hệ
Mẫu băng tải thực phẩm 12

Mẫu băng tải thực phẩm 12

Mã SP: 1188

Giá: Liên hệ
Mẫu băng tải thực phẩm 13

Mẫu băng tải thực phẩm 13

Mã SP: 1187

Giá: Liên hệ
Mẫu băng tải thực phẩm 19

Mẫu băng tải thực phẩm 19

Mã SP: 1181

Giá: Liên hệ
Mẫu băng tải thực phẩm 23

Mẫu băng tải thực phẩm 23

Mã SP: 1177

Giá: Liên hệ
Mẫu băng tải thực phẩm 24

Mẫu băng tải thực phẩm 24

Mã SP: 1176

Giá: Liên hệ
Mẫu băng tải thực phẩm 25

Mẫu băng tải thực phẩm 25

Mã SP: 1175

Giá: Liên hệ
Mẫu băng tải thực phẩm 30

Mẫu băng tải thực phẩm 30

Mã SP: 1170

Giá: Liên hệ
Mẫu băng tải thực phẩm 32

Mẫu băng tải thực phẩm 32

Mã SP: 1168

Giá: Liên hệ
Mẫu băng tải thực phẩm 34

Mẫu băng tải thực phẩm 34

Mã SP: 1166

Giá: Liên hệ
Mẫu băng tải thực phẩm 38

Mẫu băng tải thực phẩm 38

Mã SP: 1162

Giá: Liên hệ
Mẫu băng tải thực phẩm 43

Mẫu băng tải thực phẩm 43

Mã SP: 1157

Giá: Liên hệ
Mẫu băng tải thực phẩm 44

Mẫu băng tải thực phẩm 44

Mã SP: 1156

Giá: Liên hệ
Mẫu băng tải thực phẩm 45

Mẫu băng tải thực phẩm 45

Mã SP: 1155

Giá: Liên hệ
Mẫu băng tải thực phẩm 47

Mẫu băng tải thực phẩm 47

Mã SP: 1153

Giá: Liên hệ
Mẫu băng tải thực phẩm 48

Mẫu băng tải thực phẩm 48

Mã SP: 1152

Giá: Liên hệ

Back to top