Băng tải cao su đen thích hợp dùng cho chuyền tải những vật liệu có tính mật độ tách rời cao, lực xung kích lớn, chịu mài mòn nhiều, đăc biệt thích hợp với môi trường làm việc yêu cầu có tính ổn định cao có độ nghiêng thấp hay tải phẳng

  • Xếp theo:
Mẫu băng tải cao su đen 3

Mẫu băng tải cao su đen 3

Mã SP: 1865

Giá: Liên hệ
Mẫu băng tải cao su đen 4

Mẫu băng tải cao su đen 4

Mã SP: 1864

Giá: Liên hệ
Mẫu băng tải cao su đen 5

Mẫu băng tải cao su đen 5

Mã SP: 1863

Giá: Liên hệ
Mẫu băng tải cao su đen 10

Mẫu băng tải cao su đen 10

Mã SP: 1858

Giá: Liên hệ
Mẫu băng tải cao su đen 12

Mẫu băng tải cao su đen 12

Mã SP: 1856

Giá: Liên hệ
Mẫu băng tải cao su đen 16

Mẫu băng tải cao su đen 16

Mã SP: 1852

Giá: Liên hệ
Mẫu băng tải cao su đen 19

Mẫu băng tải cao su đen 19

Mã SP: 1849

Giá: Liên hệ
Mẫu băng tải cao su đen 21

Mẫu băng tải cao su đen 21

Mã SP: 1847

Giá: Liên hệ
Mẫu băng tải cao su đen 24

Mẫu băng tải cao su đen 24

Mã SP: 1844

Giá: Liên hệ
Mẫu băng tải cao su đen 30

Mẫu băng tải cao su đen 30

Mã SP: 1838

Giá: Liên hệ
Mẫu băng tải cao su đen 35

Mẫu băng tải cao su đen 35

Mã SP: 1833

Giá: Liên hệ
Mẫu băng tải cao su đen 39

Mẫu băng tải cao su đen 39

Mã SP: 1829

Giá: Liên hệ
Mẫu băng tải cao su đen 43

Mẫu băng tải cao su đen 43

Mã SP: 1825

Giá: Liên hệ
Mẫu băng tải cao su đen 44

Mẫu băng tải cao su đen 44

Mã SP: 1824

Giá: Liên hệ
Mẫu băng tải cao su đen 47

Mẫu băng tải cao su đen 47

Mã SP: 1821

Giá: Liên hệ
Mẫu băng tải cao su đen 48

Mẫu băng tải cao su đen 48

Mã SP: 1820

Giá: Liên hệ
Mẫu băng tải cao su đen 50

Mẫu băng tải cao su đen 50

Mã SP: 1818

Giá: Liên hệ

Back to top